Ανάπτυξη της «μικρής» επιχειρηματικότητας

Πολύ μικρές -και κυρίως ατομικές- επιχειρήσεις, που στην πλειονότητά τους δραστηριοποιούνται στους κλάδους της εστίασης και του λιανικού εμπορίου, επιλέγουν ως «γραμμή άμυνας» στην κρίση και «αντίστασης» στην ανεργία οι νεοεισερχόμενοι στο επιχειρείν.

  Πολύ μικρές -και κυρίως ατομικές- επιχειρήσεις, που στην πλειονότητά τους δραστηριοποιούνται στους κλάδους της εστίασης και του λιανικού εμπορίου, επιλέγουν ως «γραμμή άμυνας» στην κρίση και «αντίστασης» στην ανεργία οι νεοεισερχόμενοι στο επιχειρείν.

  Όπως καταδεικνύουν τα στοιχεία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών σχετικά με τις εγγραφές – διαγραφές επιχειρήσεων, το μοντέλο της μικρής και ευέλικτης επιχειρηματικότητας που ακούει στο όνομα «ατομικές επιχειρήσεις» είναι αυτό που τείνει να επικρατεί ολοένα και περισσότερο.

  Συγκεκριμένα, με βάση τα στοιχεία του Ε.Ε.Α., τον Φεβρουάριο του 2018 έγιναν 688 εγγραφές και 335 διαγραφές επιχειρήσεων. Ένα μήνα πριν, τον Ιανουάριο του 2018, οι εγγραφές ήταν 570 και οι διαγραφές 478, ενώ τον Φεβρουάριο του 2017 οι εγγραφές ανέρχονταν σε 580 και οι διαγραφές σε  510.

 

 

  Η αύξηση των εγγραφών επιχειρήσεων συμπίπτει με το ξεκίνημα της τουριστικής περιόδου, στην οποία επενδύουν πολλές από τις νεοσυσταθείσες επιχειρήσεις-ειδικά στους τομείς της εστίασης και του λιανικού εμπορίου.  

Κλάδος

Δραστηριότητας

Αριθμός εγγραφών

Φεβρουάριος 2018

Αριθμός εγγραφών

Φεβρουάριος 2017

Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης (ΚΑΔ 56)

105

78

Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών (ΚΑΔ 47)

82

107

Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες (ΚΑΔ 66)

58

53

Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων, δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης (ΚΑΔ 70)

33

20

Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών (ΚΑΔ 96)

31

33

Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών (ΚΑΔ 49)

29

14

Διαχείριση ακίνητης περιουσίας (ΚΑΔ 68)

29

13

Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες (ΚΑΔ 62)

23

21

Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης (ΚΑΔ 77)

21

2

Εκπαίδευση (ΚΑΔ 85)

20

13

 

  Είναι αξιοσημείωτο ότι το 67,73% των εγγραφών τον Φεβρουάριο του 2018 αφορούν σε ατομικές επιχειρήσεις, το 13,81% Ι.Κ.Ε. (Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες) και ακολουθούν οι Ετερόρρυθμες και οι Ομόρρυθμες Εταιρείες, με ποσοστό 10,03% και 8,14%, αντίστοιχα.

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018

 

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

ΠΛΗΘΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΑΝΩΝΥΜΕΣ

2

0,29%

ΑΤΟΜΙΚΕΣ

466

67,73%

ΕΕ

69

10,03%

ΙΚΕ

95

13,81%

ΟΕ

56

8,14%

 

 

 

 

688

100,00%

 

  Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα στοιχεία για τη «διάρκεια ζωής» των επιχειρήσεων, όπως αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα.

 

ΕΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

2017

32

9,55%

2016

40

11,94%

2011- 2015

115

34,33%

2006- 2010

55

16,42%

2001- 2005

33

9,85%

  Συγκρίνοντας, τέλος, τα στοιχεία με τα αντίστοιχα του Φεβρουαρίου του 2008, είναι φανερό ότι υπάρχει ακόμη μεγάλη απόσταση να καλυφθεί στο επίπεδο των εγγραφών, που τον Φεβρουάριο του 2008 ανέρχονταν σε 1.041 και τον Φεβρουάριο του 2018 σε 688.

 

ΕΤΟΣ

2008

2018

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

1041

688

353

ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

494

335

159

  Σε ό,τι αφορά τις διαγραφές, μπορεί ο αριθμός τους να καταγράφεται αρκετά μικρότερος το 2018 συγκριτικά με το 2008, θα πρέπει, ωστόσο, να συνυπολογιστεί ότι στη διάρκεια της κρίσης -από το 2008 έως και σήμερα- έβαλαν «λουκέτο» εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις, ενώ υπάρχουν επίσης πάρα πολλές επιχειρήσεις που λόγω υπερχρέωσης αδυνατούν να κλείσουν και παραμένουν εγγεγραμμένες στα μητρώα του Επιμελητηρίου.

 

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΕΑ

 Με αφορμή τα παραπάνω στοιχεία ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου δήλωσε σχετικά:

  «Μία μικρή νότα αισιοδοξίας σχετικά με την πορεία της οικονομίας μας, προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου. Όπως φαίνεται από τα συγκριτικά στοιχεία εγγραφών-διαγραφών κατά τον Φεβρουάριο του 2018, οι πρώτες ανήλθαν στις 688 και οι δεύτερες στις 510. Μάλιστα σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα όπου οι εγγραφές ήταν σημαντικά λιγότερες και μόλις 70 περισσότερες από τις διαγραφές, το αβίαστο συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι κάτι άρχισε να κινείται στην αγορά. Δεν θα πρέπει να παραγνωρίσουμε βέβαια ότι οι περισσότερες εγγραφές αφορούν ατομικές επιχειρήσεις, δείγμα ότι πολλοί είναι αυτοί που βλέπουν την μικρή επιχειρηματικότητα ως αντίδοτο στην κρίση και ως λύση στο μεγάλο πρόβλημα της απασχόλησης. Το ζητούμενο πλέον για την επόμενη μέρα, είναι να μειωθεί ακόμα περισσότερο ο αριθμός των διαγραφών επιχειρήσεων από τα μητρώα μας και γενικότερα ως οικονομία να επενδύσουμε με συντονισμένα βήματα στην ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Να μην αρκεστούμε σε αποσπασματικά αισιόδοξα στοιχεία, αλλά να βάλουμε τις βάσεις για ένα διαφορετικό παραγωγικό μοντέλο, με αιχμή του δόρατος τις ελληνικές επιχειρήσεις. Η πρόοδος τους θα προσφέρει νέες θέσεις εργασίας, αύξηση των δημοσίων εσόδων και θα αλλάξει σημαντικά την ψυχολογία στην αγορά. Η Κυβέρνηση οφείλει να στηρίξει έμπρακτα την επιχειρηματικότητα και με συμβούλους της τα Επιμελητήρια της χώρας, να προχωρήσει στις απαιτούμενες βελτιωτικές κινήσεις, όπως μείωση φόρων, εξορθολογισμό ασφαλιστικών εισφορών, ενίσχυση της εξωστρέφειας. Για την αντιμετώπιση της κρίσης δεν χρειάζονται μαγικές λύσεις, αλλά ρεαλισμός, στόχευση και εφαρμογή ενός αναπτυξιακού σχεδίου, χωρίς πισωγυρίσματα και καθυστερήσεις».   

 

         Γιάννης Χατζηθεοδοσίου

          Πρόεδρος Ε.Ε.Α. 

© INSURANCE EEA 2018. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics