ΕΙΑΣ: Επανάληψη Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου Ασφαλίσεων Ξενοδοχείων & Λοιπών Τουριστικών Επιχειρήσεων

Επανάληψη Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου Ασφαλίσεων Ξενοδοχείων & Λοιπών Τουριστικών Επιχειρήσεων

ΑΜΕΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΥ

EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ &

ΛΟΙΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Μ.Δευτέρα 2 & Μ.Τρίτη 3 Απριλίου 2018, 16:00 – 19:20


 

© INSURANCE EEA 2018. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics