Νέα προϊόντα Υγείας από την GROUPAMA

Συνεχίζει την επέκτασή της στον τομέα της Υγείας η Groupama Ασφαλιστική θέλοντας να δώσει ακόμη περισσότερες επιλογές στους πολίτες.

Συνεχίζει την επέκτασή της στον τομέα της Υγείας η Groupama Ασφαλιστική θέλοντας να δώσει ακόμη περισσότερες επιλογές στους πολίτες. Προσεγγίζει με ακόμη μεγαλύτερη ευρύτητα τις προτάσεις υγείας και εμπλουτίζει τις παροχές της και προς τους ασφαλισμένους της και προς τους νέους ενδιαφερόμενους.

Στις επόμενες ημέρες θα ανακοινώσει και άλλα προγράμματα Υγείας και θα ξεκινήσει την προώθησή τους στην αγορά με την προσδοκία να κερδίσει και νέα "κοινά πολιτών" που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν ένα σχετικό ασφαλιστικό πρόγραμμα. 

© INSURANCE EEA 2018. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics