Ανατροπές στις χρεώσεις ΥΓΕΙΑΣ

Ανατροπές στις χρεώσεις ΥΓΕΙΑΣ

Μεγάλες ζημιές στην ασφαλιστική παραγωγή προκαλεί εμμέσως το υψηλότατο κόστος που χρεώνει για τις παροχές της η ιδιωτική υγεία, και το οποίο -κόστος- πληρώνουν οι ασφαλιστικές οπότε λειτουργεί ανασταλτικά στη όποια μείωση των ασφαλίστρων. Ηδη οι εταιρείες βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις με μεγάλες κλινικές και ταυτόχρονα επιλέγουν και άλλες μικρότερες για αποκλειστικές συνεργασίες. 

Στα όρια βρίσκεται η έως σήμερα σχέση των ασφαλιστικών με τις κλινικές. Αρμόδιοι παράγοντες και εκπρόσωποι του κλάδου με στοιχεία που επικαλούνται τονίζουν πώς οι χρεώσεις για την ίδια ιατρική πράξη είναι δύο ή και τρείς φορές υψηλότερες στην Ελλάδα από τι σε άλλες χώρες της Ευρώπης κάτι που δε μπορεί να συνεχιστεί δεδομένων και των γενικότερων συνθηκών.

Στο θέμα έχει ενεργοποιηθεί και η γενική γραμματεία Εμπορίου καθώς και η Ενωση Ασφαλιστικών Εταιρειών προκειμένου να δοθεί μια γενική λύση και εν συνεχεία η κάθε εταιρεία να μπορεί να προχωρεί και στις δικές της εξατομικευμένες διαπραγματεύσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, κατά τις πληροφορίες, συλλέγονται στοιχεία τιμολογίων από τις ιδιωτικές κλινικές και εξετάζονται προκειμένου να υπάρξει παρέμβαση από την πλευρά της πολιτείας η οποία θα αφορά την ίση αντιμετώπιση -χρέωση- των ασθενών που προσέρχονται χωρίς ασφαλιστικό συμβόλαιο και αυτών που διαθέτουν κάποιο ασφαλιστικό πρόγραμμα.Και αυτό διότι υπάρχουν πληροφορίες ότι οι χρεώσεις είναι διαφορετικές στην κάθε περίπτωση.

Παράλληλα και από την πλευρά της ΕΑΕΕ προχωρεί η προσπάθεια για τη δημιουργία του βαρόμετρου υγείας το οποίο θα χρησιμεύει για να παρακολουθείται η εξέλιξη των χρεώσεων των ιδιωτικών κλινικών.Στην όλη υπόθεση εμπλέκονται και νέα στοιχεία που αφορούν την δραστηριοποίηση νέων ομίλων στην ιδιωτική υγεία κάτι που θα σηματοδοτήσει ανατροπές στα έως σήμερα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί.