Αποτελέσματα εξετάσεων υποψηφίων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

Αποτελέσματα εξετάσεων υποψηφίων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

Οι ατομικές πιστοποιήσεις θα σταλούν, εντός τριάντα ημερών, στους επιτυχόντες μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών στις ταχυδρομικές διευθύνσεις που έχουν δηλώσει στις αιτήσεις συμμετοχής.

Για τυχόν διευκρινίσεις, μπορείτε να απευθύνεστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: sec.certifications@bankofgreece.gr.  

Πατήστε εδώ για τον Πίνακα Επιτυχόντων των εξετάσεων της 10ης Φεβρουαρίου 2018 (ΕΠΙΠΕΔΟ Α).


Πατήστε εδώ για τον Πίνακα Επιτυχόντων των εξετάσεων της 11ης Φεβρουαρίου 2018 (ΕΠΙΠΕΔΟ Β).


Πατήστε εδώ για τον Πίνακα Επιτυχόντων των εξετάσεων της 11ης Φεβρουαρίου 2018 (ΕΠΙΠΕΔΟ Γ).


Πατήστε εδώ για τον Πίνακα Επιτυχόντων των εξετάσεων της 11ης Φεβρουαρίου 2018 (ΕΠΙΠΕΔΟ Δ).

 

Από την Τράπεζα της Ελλάδος