ΕΙΑΣ: Ειδικό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Αντασφάλισης & Αντασφαλιστικής Τεχνικής

ΕΙΑΣ: Ειδικό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Αντασφάλισης & Αντασφαλιστικής Τεχνικής

Τετάρτη, 17 & Πέμπτη, 18 Ιανουαρίου 2018, 16:00 – 19:20

Η Αντασφάλιση και Αντασφαλιστική Τεχνική αποτελούν σημαντικότατους τομείς ενδιαφέροντος της Ασφαλιστικής Επιστήμης και της Ασφαλιστικής Πρακτικής.