ΕΙΑΣ: Εκπαιδευτική Ημερίδα για το GDPR

ΕΙΑΣ: Εκπαιδευτική Ημερίδα για το GDPR

Εκπαιδευτική Ημερίδα

GLOBAL DATA PROTECTION (G.D.PR.)

Παρασκευή, 25 Μαΐου 2018, 13:30 – 16:00