ΕΙΑΣ: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης πραγματογνωμόνων, εκτιμητών & διακανονιστών ζημιών αυτοκινήτου

ΕΙΑΣ: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης πραγματογνωμόνων, εκτιμητών & διακανονιστών ζημιών αυτοκινήτου

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΩΝ, ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

EIAS CERTIFIED SPECIALIST in LOSS ASSESSMENT & CLAIMS ADJUSTMENT