ΕΙΑΣ: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Τεχνικών Συμβουλευτικών Πωλήσεων Υψηλής Απόδοσης

ΕΙΑΣ: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Τεχνικών Συμβουλευτικών Πωλήσεων Υψηλής Απόδοσης

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

EIAS Certified Specialist in Insurance Advice

κάθε Τετάρτη, από την Τετάρτη 7/3 έως και την Τετάρτη 18/4 (πλην της Μ. Τετάρτης 4/4/2018)

16:00 – 19:20