ΕΙΑΣ: Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Σκαφών Αναψυχής

ΕΙΑΣ: Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Σκαφών Αναψυχής

EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Τρίτη 20 & Τετάρτη 21 Μαρτίου 2018, 16:00 – 19:20