ΕΙΑΣ: Σεμινάριο ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΕΙΑΣ: Σεμινάριο ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ   

Τρίτη & Πέμπτη, 9 & 11 Οκτωβρίου 2018, 16:00 – 19:20