ΕΙΑΣ: Σεμινάριο "Risk Management & Insurance"

ΕΙΑΣ: Σεμινάριο "Risk Management & Insurance"

 

Εξειδικευμένο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο
RISK MANAGEMENT AND INSURANCE
(Συστηματική Τεχνική Διαχείρισης Ασφαλιστικών Κινδύνων) 
Δευτέρα & Τρίτη, 29 & 30 Οκτωβρίου 2018, 16:00 – 19:20

Για τις λεπτομέρειες πατήστε εδώ ή δείτε παρακάτω: