ΕΙΑΣ:«Η οδηγία IDD & οι επιδράσεις της στην ασφαλιστική αγορά»

ΕΙΑΣ:«Η οδηγία IDD & οι επιδράσεις της στην ασφαλιστική αγορά»

 

Επίκαιρη Επιμορφωτική Ημερίδα:  «Η ΟΔΗΓΙΑ IDD KAI OI ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ»

Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου 2018, 14:30-17:50

Δείτε την περιγραφή της επιμορφωτικής ημερίδας, όλες τις σχετικές λεπτομέρεις και την αίτηση συμμετοχής.