"Φως" με +4,4% στην παραγωγή ασφαλίστρων το 2016

"Φως" με +4,4% στην παραγωγή ασφαλίστρων το 2016

Στα 3,9 δισ ευρώ που αντιστοιχεί σε αύξηση +4.4% διαμορφώθηκε το 2016 (έναντι του 2015) η παραγωγή ασφαλίστρων στου κλάδους Ζωής και Ζημιών. Ωστόσο αυτόνομα στην αστική ευθύνη οχημάτων κατεγράφη  μείωση -9,2% το 2016 και η παραγωγή διαμορφώθηκε στα 806 εκατ. ευρώ από 888 εκατ.  ευρώ το 2015. Η εικόνα που παρουσιάζεται αναλυτικά σε έρευνα της ΕΑΕΕ δείχνει ότι η αγορά ισορροπεί διαφορετικά κατά κλάδο.


α) Η Στατιστική Επετηρίδα Ασφάλισης Αυτοκινήτου έτους 2016 , με σύνδεσμο:

http://www.eaee.gr/cms/sites/default/files/statisticalyearbook2016.pdf


β) Η Έκθεση Πορείας Κλάδου Αυτοκινήτων 2016 , με σύνδεσμο:

www.eaee.gr/cms/sites/default/files/oikmel-motor2016gr.pdf