Η "Ιατρική Ασφάλιση" της Aviva UK περνάει στην Aetna International

Η "Ιατρική Ασφάλιση" της Aviva UK περνάει στην  Aetna International

Της Δήμητρας Κουράση

Από την 1η Μαΐου 2018, η Aviva UK δε θα παρέχει πλέον Ιδιωτική Ιατρική Ασφάλιση  σε νέους πελάτες ή σε υφιστάμενους πελάτες που επιθυμούν να ανανεώσουν τα συμβόλαιά τους.

Σύμφωνα με τα όσα συμφωνήθηκαν, οι ήδη υπάρχοντες πελάτες της Aviva UK θα ανανεώσουν τους όρους των ασφαλιστικών τους συμβολαίων με την Aetna International και έκτοτε θα αποτελούν νέο μέλος της Aetna International χωρίς καμία υποχρέωση στην Aviva UK.

Για την Aetna International η εξέλιξη είναι ένας από τους μεγαλύτερους στόχους που είχε θέσει στα άμεσα σχέδιά της.

Ο DavidHealy, Διευθύνων Σύμβουλος της Aetna International δήλωσε: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση που καταλήξαμε σε αυτή τη συμφωνία με την Aviva. Δεσμευόμαστε να παρέχουμε στους πελάτες της Aviva UK την Ιδιωτική Ιατρική Ασφαλιστική κάλυψη τηςAetna, η οποία παρέχει συγκρίσιμα οφέλη και εξαιρετικό επίπεδο εξυπηρέτησης.Αυτό είναι σε μεγάλο βαθμό σύμφωνο με την επιχειρηματική στρατηγική μας για την παροχή ολοκληρωμένων οφελών υγειονομικής περίθαλψης παγκοσμίως. Η κλίμακα, η τεχνογνωσία, η υποδομή εξυπηρέτησης πελατών και η τεχνολογική μας εστίαση μας επιτρέπουν να συμβάλλουμε σημαντικά στη βελτίωση της υγείας των ανθρώπων και στην ποιότητα της φροντίδας που λαμβάνουν».