Ν. Αδαμαντιάδης: Προχωράμε σε ανάπτυξη εργασιών

Ν. Αδαμαντιάδης: Προχωράμε σε ανάπτυξη εργασιών

Συνέντευξη στον Γιάννη Βερμισσώ.


Δυναμική ανάπτυξη στην ελληνική ασφαλιστική αγορά προετοιμάζει η «Κανελλόπουλος –Αδαμαντιάδης» διαβλέποντας νέες ευκαιρίες και πρόσφορο πεδίο ασφαλιστικών εργασιών, κυρίως στους τομείς Υγείας, Σύνταξης και Ζωής. 

«Ανακτούμε την ασφαλιστική επιχειρηματικότητά μας, που είχε αμβλυνθεί τα τελευταία χρόνια και επιδιώκουμε να διευρύνουμε το προϊοντικό μας φάσμα, τις συνεργασίες μας και το εύρος των δραστηριοτήτων μας»

αναφέρει ο πρόεδρος της εταιρείας κ. Νίκος Αδαμαντιάδης με αφορμή την είσοδο κατά 50% του Ομίλου ΕΧΙΝ στο μετοχικό κεφάλαιο της «AIG Greece».

Υπογραμμίζει, βεβαίως, ότι η εταιρεία συνεχίζει να εκπροσωπεί την AIG, η οποία, με την υποστήριξη που παρέχει  και την χωρητικότητα (capacity) που διαθέτει, στηρίζει τις πρωτοβουλίες ανάπτυξης της «Κανελλόπουλος- Αδαμαντιάδης» και της ΕΧΙΝ.

 

ΕΡ: Η σύμπραξη της ΕΧΙΝ με την «Κανελλόπουλος- Αδαμαντιάδης» τί αλλάζει στη σχέση σας με την AIG;

ΑΠ: Η AIG, όπως προανέφερα, συνεχίζει να εκπροσωπείται στην ελληνική αγορά σήμερα, από την «ΕΧΙΝ – Κανελλόπουλος-Αδαμαντιάδης», έχοντας στο ενεργητικό της εξήντα έξι χρόνια μάχιμης παρουσίας στην πρώτη γραμμή.  Η μοναδική, κατά συνέπεια, αλλαγή που επήλθε από την είσοδο της ΕΧΙΝ στην ελληνική αγορά, αφορούσε στην αποχώρηση της AIG από τη «μεσιτική», τρόπον τινά, δραστηριότητα που ασκούσε ως μέτοχος στην εταιρεία αντιπροσώπευσης (managing general agency), την AIG Greece.

 

ΕΡ: Για την «Κανελλόπουλος- Αδαμαντιάδης» τι, ακριβώς, σηματοδοτεί η είσοδος της ΕΧΙΝ;

ΑΠ: Κατά κύριο λόγο, την επανάκτηση της ασφαλιστικής επιχειρηματικότητας που διέκρινε την εταιρεία μας από την ίδρυσή της, το 1935 και η οποία είχε κάπως ατονήσει μετά το 2004 με το joint venture με την AIG, η οποία και κατείχε το 51% στο σχήμα που διαμορφώθηκε τότε. Με την ΕΧΙΝ, πλέον, είμαστε ισότιμοι μετοχικά εταίροι, το μάνατζμεντ θα ασκείται από την «Κανελλόπουλος-Αδαμαντιάδης» κι έτσι ξαναμπαίνουμε ενεργά στο παιχνίδι που δεν είναι πια αμιγώς ασφαλιστικό. Είναι ευρύτερα επενδυτικό και χρηματοοικονομικό και προς αυτή την κατεύθυνση έχουμε την υποστήριξη και την ειδικευμένη γνώση των ανθρώπων της ΕΧΙΝ. Επαναλαμβάνω όμως, ότι στην πορεία μας αυτή  βασικός άξονας παραμένει η AIG, που αναλαμβάνει το μείζον μέρος των κινδύνων και δίνει επάρκεια ανάληψης των κινδύνων αυτών στην ΕΧΙΝ – Κανελλόπουλος-Αδαμαντιάδης.

 

ΕΡ: Ποιος ο ρόλος της ΕΧΙΝ, τι επιδιώκει να προσφέρει στην «Κανελλόπουλος-Αδαμαντιάδης»  και πως σχολιάζετε την είσοδό του στην χώρα;

ΑΠ: Ο Όμιλος της ΕΧΙΝ αναζητούσε από καιρό την ευκαιρία να εισέλθει στην ελληνική αγορά διότι διέκρινε προοπτικές. Έτσι προέκυψε και η συνέργειά του με την «Κανελλόπουλος-Αδαμαντιάδης», με τους μετόχους της οποίας είχε και διατηρούσε παλαιούς προσωπικούς δεσμούς. Όλα αυτά εκτιμώ πως μπορούν να αποτελέσουν τη στέρεη υποδομή για να διευρύνουμε τις υπηρεσίες που προσφέρουμε, αλλά και τις συνεργασίες μας. Ήταν ακόμα και μία ευτυχής σύμπτωση «κουλτούρας» που συνέβαλε καθοριστικά στη συμπόρευση των δύο Ομίλων.  Κοινή γλώσσα επικοινωνίας, δηλαδή, παράλληλες επιχειρηματικές αντιλήψεις, εμμονή σε κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας και διαφάνειας.  Άλλωστε, ο Όμιλος ΕΧΙΝ διακρίνεται για την ευελιξία του, τη δυναμική του, αλλά και την επιχειρηματική του κρίση και αντίληψη. Γι’ αυτό τον λόγο έχει στο ενεργητικό του ποικίλες επιτυχημένες αναπτύξεις τέτοιων σχημάτων, για την υλοποίηση των οποίων διέθεσε διεθνή κεφάλαια και λειτούργησε ως κινητήριος μοχλός.

 

ΕΡ: Πιστεύετε στις προοπτικές της ασφαλιστικής αγοράς της χώρας;

ΑΠ: Η αγορά μας διαθέτει δυναμική. Η Ελλάδα έχει πολλές και μεγάλες δυνατότητες. Αποκλείεται, λοιπόν, να μην αξιοποιηθούν κάποια στιγμή οι δυνατότητες αυτές. Οι προοπτικές είναι ουσιαστικές και αποτυπώνονται στο ενδιαφέρον των ξένων που εμπιστεύονται, επενδύουν και αναμένουν αποτελέσματα από την ελληνική ασφαλιστική αγορά.

 

ΕΡ: Η δυναμική που διακρίνετε θα δημιουργήσει νέες συνθήκες;

ΑΠ: Ασφαλώς, θα αλλάξει κι άλλο ο χάρτης της αγοράς. Πιστεύω ότι θα δούμε περαιτέρω σύμπτυξη δυνάμεων. Έτσι, θα έχουμε μια αγορά με λιγότερους παίκτες. Αντίστοιχη σύμπτυξη θα υπάρξει και στον χώρο της διαμεσολάβησης.

 

ΕΡ: Για τα δίκτυα πωλήσεων ποια είναι η άποψή σας;

ΑΠ: Δεν υποτιμώ κανένα δίκτυο και κανένα δεν είναι περιττό. Πιστεύω, όμως, ότι ραχοκοκαλιά της ασφαλιστικής αγοράς και της ανάπτυξής της είναι οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές. Αυτοί θα εξακολουθούν να αποτελούν την κύρια πηγή εισροής εργασιών στις εταιρείες. Κι ας μη λησμονούμε ότι, παρά τις πρόσφατες κοσμογονικές εξελίξεις στους τομείς της τεχνολογίας και των μέσων δικτύωσης, η εξυπηρέτηση στον πελάτη-ασφαλισμένο παρέχεται κατά τρόπο μοναδικό και ολοκληρωμένο, μόνο από τον καταρτισμένο, ενήμερο και συγκροτημένο ασφαλιστικό διαμεσολαβητή. Δεν αποκλείω, μάλιστα, να δούμε σύντομα και μικτά σχήματα – «εταιρεία» και «διαμεσολάβηση» μαζί, σε ένα σώμα, σε μία οντότητα, με ιδιαίτερα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.

 

ΕΡ: Εκτιμάτε πώς η ασφαλιστική αγορά επιδέχεται νέα και περισσότερα προϊόντα;

ΑΠ: Ναι και πιστεύω ότι οι κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις  (ακόμα και κάτω από συνθήκες ύφεσης ή και κρίσης), οδηγούν σε πολλαπλασιασμό των αναγκών του οικογενειάρχη, του επαγγελματία και του επιχειρηματία, άρα και σε αντίστοιχη διεύρυνση ή και διαφοροποίηση των ασφαλιστικών προϊόντων.