Να δώσει στίγμα και νέα εικόνα η ασφαλιστική αγορά

Να δώσει στίγμα και νέα εικόνα η ασφαλιστική αγορά

Του Γιάννη Βερμισσώ.


Το 2017 βρίσκει την ασφαλιστική αγορά περιζωμένη θεμάτων που πρέπει να αντιμετωπιστούν και να απελευθερώσουν τον κλάδο από δεσμά που οι κοινωνικο-πολιτικο-οικονομικές συνθήκες έχουν επιβάλλει.

Η προσέλκυση νέων στελεχών, η δημιουργία ασφαλιστικής συνείδησης, η προσαρμογή των προγραμμάτων στις συνθήκες που επικρατούν στη χώρα, η διευθέτηση του Ασφαλιστικού Ταμείου, είναι μερικά μόνο από αυτά που θεωρούνται ως άμεσης προτεραιότητας.

Πρόκειται για θέματα δομικά, που χρήζουν συνολικής αντιμετώπισης και όχι αποσπασματικής και αυτόνομης από την κάθε εταιρεία.

Το πρώτο λοιπόν που θεωρείται ως επείγον,  είναι η καλλιέργεια μια νέας κουλτούρας, «συλλογικότητας»  που εάν επιτευχθεί θα αποτελέσει θεμέλιο λίθο για πολλές κατακτήσεις του κλάδου.

Σε αυτή την κατεύθυνση η Ένωση ΑΕΕ μπορεί να αναλάβει καθοριστικό ρόλο.  Μέσα από πρωτοβουλίες έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει ένα νέο προφίλ στον κλάδο, κάτι που επιχειρούν και άλλοι φορείς αντιλαμβανόμενοι την σχετική ανάγκη που υπάρχει.

Εξάλλου, η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού, των πολιτών, είναι μια διαδικασία που ευρέως ακολουθείται πλέον στην αγορά ώστε οι διάφοροι επιχειρηματικοί τομείς να προσαρμοστούν στο σύγχρονο περιβάλλον και να δώσουν το στίγμα τους στην κοινωνία.

Αυτό θα πρέπει να γίνει και από την ασφαλιστική αγορά. Να δώσει ένα σαφές, ξεκάθαρο μήνυμα. Να κάνει σαφές τι προσφέρει και γιατί υπάρχει. Να δώσει την σωστή εικόνα για τα ασφαλιστικά συμβόλαια. Και μετά ας αφεθεί ο πολίτης να αναζητήσει από μόνος του σε ποια ασφαλιστική μπορεί να ανατρέξει για να ασφαλιστεί.

Για να επιτευχθεί αυτό χρειάζεται οργανωμένη δουλειά και σε νέα βάση. Είναι ώριμες πλέον οι συνθήκες να γίνει και αυτό.

Σίγουρα το 2017 δε θα είναι το «σωτήριο έτος» που θα φέρει το θαύμα. Τα θέματα αυτά δε λύνονται από την μια μέρα στην άλλη. Χρειάζεται να γίνει μια νέα αρχή και είναι οι κατάλληλες συνθήκες.