Π.Σ.Α.Σ.: Προσοχή στην πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής

Π.Σ.Α.Σ.: Προσοχή στην πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής
Ο Π.Σ.Α.Σ. παρακολουθεί πολύ προσεκτικά τις εξελίξεις σε σχέση με την πώληση της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ.
 
Επισημαίνει ότι υπάρχουν ζητήματα που αφορούν τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές της εταιρίας και πως αυτοί πλήττονται άμεσα.
 
Σημειώνουμε την επίδραση που θα επιφέρει στο σύνολο της ασφαλιστικής αγοράς με πολλαπλάσιες επιπτώσεις καθώς πρόκειται για την μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρία στην Ελλάδα με 128 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας.
 
Είναι βέβαιο ότι μεγάλες επιχειρήσεις του μεγέθους της Εθνικής ασφαλιστικής είναι εξαιρετικά σημαντικό να παραμείνουν στην χώρα.
 
Ανησυχούμε γιατί για να επιτευχθούν τα κέρδη οι συνήθεις πρακτικές είναι :
 
  1. Μείωση στο ελάχιστο δυνατό του λειτουργικού κόστους με σοβαρή μείωση προσωπικού και μισθών (απόλυση εξειδικευμένων και πρόσληψη ενοικιαζόμενων υπαλλήλων).
  2. Μείωση αριθμού υποκαταστημάτων.
  3. Μείωση στο ελάχιστο δυνατό το κόστος διανομής και πώλησης (προμήθειες).
  4. Δημιουργία και προώθηση τυποποιημένων προϊόντων και ενίσχυση των απευθείας  δικτύων bankassurance και direct sales, ενισχύοντας την μοδάτη πρακτική αφαίρεσης κλάδων από την τσάντα των διαμεσολαβούντων που σημαίνει σταδιακή πίεση προς την έξοδο από την εταιρία. Γεγονός που στην περίπτωση της Εθνικής ασφαλιστικής έχει ιδιαίτερη δυσκολία καθώς στη συγκεκριμένη εταιρία η πλειοψηφία  των συναδέλφων έχει μακροχρόνια συνεργασία και κατ΄ αντιστοιχία πολυάριθμα πελατολόγια και σημαντικά ασφάλιστρα. 
 
Σε κάθε περίπτωση πρώτη προτεραιότητα είναι να κατοχυρωθούν τα δικαιώματα των ασφαλιστικών συμβούλων.
 
Τέλος, πρέπει να εξασφαλιστούν και τα μακροχρόνια δικαιώματα των πελάτων της Εταιρίας.