Ψηφοφορία: Πιστεύετε ότι θα πρέπει να δημιουργηθούν πιο απλά και φθηνότερα προγράμματα Υγείας και Ζωης;

Ψηφοφορία: Πιστεύετε ότι θα πρέπει να δημιουργηθούν πιο απλά και φθηνότερα προγράμματα Υγείας και Ζωης;

.