Σειρά Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων: ΕΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

Σειρά Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων: ΕΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

Σειρά Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων: ΕΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ 

Δείτε εδώ τις σχετικές λεπτομέρειες και την αίτηση συμμετοχής