Στιγμιότυπα από το 20ό Ασφαλιστικό & Αντασφαλιστικό Συνέδριο στο Costa Navarino

Στιγμιότυπα από το 20ό Ασφαλιστικό & Αντασφαλιστικό Συνέδριο στο Costa Navarino