Το νέο Δ.Σ. της Σ.Υ.Α.Ε.

Το νέο Δ.Σ. της Σ.Υ.Α.Ε.

Σας γνωρίζουμε ότι μετά τις τελευταίες αρχαιρεσίες, το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Υ.Α.Ε.  συγκροτήθηκε στις 3 Ιανουαρίου 2018 σε σώμα με την ακόλουθη σύνθεση:

Πρόεδρος                       Κολαΐτης          Σπύρος - Ναπολέων

Α΄ Αντιπρόεδρος          Ελενίτσας       Κωνσταντίνος

Β΄ Αντιπρόεδρος          Θεοδωρίδου   Αικατερίνη

Γεν. Γραμματέας           Χρηστίδης       Αριστοτέλης (Τέλης)

Αν . Γεν.Γραμματέας     Θεοδωρίδου    Αλεξάνδρα

Ταμίας                            Προβίδα           Παρασκευή (Βούλα)

Μέλος                              Καρόζης           Νικόλαος

Μέλος                              Πανούση         Ευαγγελία

Μέλος                              Καλλέγιας       Ιωσήφ