100% επιτυχία στις εξετάσεις για τους ασφαλιστές της MetLife Alico

Με ποσοστό επιτυχίας 100% συμμετείχαν οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι της στις τελευταίες εξετάσεις Πιστοποίησης Επιπέδου Α’ των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών της Τράπεζας της Ελλάδος, που πραγματοποιήθηκαν στην Θεσσαλονίκη στις 15 Ιουνίου 2013.

Στις εξετάσεις συμμετείχαν συνολικά 45 Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι της Εταιρίας, 25 από την Αθήνα και 20 από την Θεσσαλονίκη, οι οποίοι έλαβαν την εν λόγω πιστοποίηση χάρις στις ικανότητες και τον επαγγελματισμό που τους διακρίνει, αλλά και στην ποιοτική και άρτια εκπαιδευτική υποστήριξη που τους παρέχεται από την MetLife Alico.

Αντίστοιχα, 100% επιτυχία σημείωσαν και οι 30 Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι της MetLife Alico που συμμετείχαν στις εξετάσεις Πιστοποίησης Επιπέδου Δ’ της Τράπεζας της Ελλάδος, που πραγματοποιήθηκαν επίσης στην Θεσσαλονίκη στις 16 Ιουνίου 2013.

Το Εκπαιδευτικό Κέντρο της MetLife Alico, από το 2002 όταν και πιστοποιήθηκε, σημειώνει ιδιαίτερη επιτυχία στις εξετάσεις διαμεσολαβητών, με ποσοστά που αγγίζουν πολλές φορές το 100%.

Τα υψηλά αυτά ποσοστά αποδεικνύουν τον επαγγελματισμό και το υψηλό επίπεδο των υποψήφιων συνεργατών της Εταιρίας, καθώς και το υποστηρικτικό και το άριστα οργανωμένο πλαίσιο εκπαίδευσης και υποστήριξης που διαθέτει η MetLife Alico για την προετοιμασία και την συμμετοχή των συνεργατών της στις εξετάσεις.

 

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics