11η Νοεμβρίου Ημέρα Ιδιωτικής Ασφάλισης

Ημέρα τιμής για τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης ο οποίος αποτελεί σημαντικό πυλώνα στήριξης για την κοινωνία και την οικονομία. Η συνεισφορά του κλάδου αναγνωρίσιμη. Η προσφορά του,  άμεση και έμμεση, στους πολίτες και τις επιχειρήσεις καθοριστική. Η παγκόσμια κυριαρχία του στο χρηματοπιστωτικό σύστημα εξίσου διακριτή.  Όμως, η αναγνώριση του κλάδου όπως και η ανάπτυξή του δεν είναι ίδια σε όλες τις χώρες. Η Ελλάδα σήμερα υστερεί παρά το γεγονός ότι ο κλάδος έχει ισχυρή παρουσία στην ελληνική οικονομία, έχει εχέγγυα λειτουργίας, ελέγχεται αυστηρά και περνά διαδικασίες διασφάλισης αξιοπιστίας. Η αξιοποίησή του από την ελληνική πολιτεία υπολείπεται ενώ και η αναγνώρισή του από την κοινωνία ακόμα χρειάζεται ενίσχυση. Σήμερα, και κάτω από τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν σε όλο τον κόσμο με αφορμή την πανδημία, ο κλάδος της ιδιωτικής ασφάλισης είναι στο πλευρό των πολιτών. Για την ελληνική πραγματικότητα και το σημείο που βρίσκεται η οικονομία, αποτελεί μια ευκαιρία ο κρατικός μηχανισμός να εκκινήσει από τώρα, να βλέπει με διαφορετική οπτική τον κλάδο, και να τον στηρίξει,  όπως έχει πολλές φορές δημοσίως ειπωθεί από αρμόδια κυβερνητικά στελέχη, ώστε να αποδώσει τα μέγιστα στην προσπάθεια για ευημερία των πολιτών, της κοινωνίας και της οικονομίας.

Από το insurance-eea

 

© INSURANCE EEA 2022. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics