3,9 εκ. Ελληνες κάτω από το όριο της φτώχειας

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ 3,9 εκατ. Ελληνες βρέθηκαν κάτω από το όριο της φτώχειας το 2012 έναντι 3,1 εκατ. το 2011.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ 3,9 εκατ. Ελληνες βρέθηκαν κάτω από το όριο της φτώχειας το 2012 έναντι 3,1 εκατ. το 2011.

 Η ΓΣΕΕ υπογραμμίζει ότι η φορολογική επιβάρυνση στην Ελλάδα αυξήθηκε στο 35,6% των μικτών αμοιβών το 2011 από 34,3% το 2000, την στιγμή που ο μέσος όρος στα κράτη-μέλη του ΟΟΣΑ υποχώρησε στο 31,7% το 2011 από 33,3% το 2000. Υψηλότερη κατά 12% σε σχέση με τον μέσο όρο στην Ελλάδα είναι η επιβάρυνση στον μισθό του παντρεμένου εργαζόμενου με δύο παιδιά, καθώς διαμορφώνεται στο 37,8% το 2011 από 35,3% το 2000, την στιγμή όπου ο μέσος όρος του ΟΟΣΑ υποχώρησε το 2011 στο 25,4% από 27,5% το 2000.
.

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics