«Τρέχει» με επιτυχία από το ΕΙΑΣ το e-learning της επαναπιστοποίησης των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

Με αποτελεσματικότητα το ΕΙΑΣ συνεχίζει να παρέχει την επανεκπαίδευση σε όσους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές την χρειάζονται για να συμπληρώσουν ώρες. Η σημαντική αυτή δυνατότητα την οποία προσφέρει το Ινστιτούτο ύστερα από σχετική συμφωνία με το Ε.Ε.Α. δείχνει να αποδίδει ουσιαστικά οφέλη σε όσους έως σήμερα την απόλαβαν.

Τόσο ουσιαστικά όσο και τυπικά δίνει στον κάθε επαγγελματία που είχε ανάγκη την ευχέρεια να συμπληρώσει τις απαιτήσεις που ορίζει ο νόμος. Ωστόσο παραμένει ακόμα χαμηλός ο ρυθμός συμμετοχής σε σχέση με τις εκτιμήσεις του συνολικού αριθμού ασφαλιστικών διαμεσολαβητών που χρειάζονται επανεκπαίδευση.

Όπως έχει επισημανθεί από την ΕΕΑΔΕ είναι μια σημαντική ευκαιρία την οποία πρέπει να σπεύσουν να αξιοποιήσουν όσοι χρειάζονται ώρες. Είναι σημαντικό να μη αφήσουν τελευταία στιγμή την υποχρέωσή τους και από τώρα να δηλώσουν τη συμμετοχή τους  (δείτε παρακάτω) για το e-learning που παρέχει το ΕΙΑΣ.

Αίτηση Συμμετοχής ΕΙΑΣ

Να σημειωθεί ότι η υποχρέωση των διαμεσολαβητών προέρχεται από πολύ παλιά και δεν επιτρέπει περιθώρια ανοχής ακόμα και τώρα που λόγω συγκυριών δόθηκε παράταση έως τέλος Ιουνίου.

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics