Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΧΤΥΠΑ ΠΟΡΤΕΣ..

Η ιδιωτική ασφάλιση συνεχίζει να χτυπά πόρτες..

Του Γιάννη Βερμισσώ

Ο χρόνος περνά και η ιδιωτική ασφάλιση παραμένει στις παρυφές του κράτους.

Η περίφημη «πόρτα» που θα την εισάγει σε νέα εποχή δεν άνοιξε ακόμη.

Όμως, οι άνθρωποι, της ιδιωτική ασφάλισης, αυτοί που χρόνια προσπαθούν,  συνεχίζουν να την «χτυπούν» προσδοκώντας να ανοίξει.

Στασιμότητα στην ανταπόκριση.

Και ο  κλάδος συζητά, πιέζει, προβάλλεται και ελπίζει την αλλαγή των όσων ισχύουν έως σήμερα.  Αναζητά να αναλάβει ένα νέο ρόλο, μιλά για τις δυνατότητές του, αναλύει την θεσμική του δυναμική ως επενδυτής.

Τι αναγνωρίζεται από αυτά; Όλα.

Όμως παραμένουν ασύνδετα με την αξιοποίηση της ιδιωτικής ασφάλισης.

Αν υποθέσουμε ότι θα περάσει και άλλος καιρός χωρίς μεταβολές, τότε ο κλάδος ίσως να αντιληφθεί ότι πιθανόν να πρέπει να αρχίσει την αυτόνομη προβολή του στην κοινωνία.

Κάτι που δεν έχει ακόμα συμβεί τόσο δυναμικά ώστε να γίνει αντιληπτό.

Κάποιες φορές ακόμα και οι ρόλοι που δεν δίνονται αυτό-αναλαμβάνονται.

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics