Αδύναμες οι 8 στις 10 επιχειρήσεις για ηλεκτρονική εξυπηρέτηση πελατών

Δε μπορούν να ανταποκριθούν στις ηλεκτρονικές πωλήσεις οι επιχειρήσεις της ελληνικής αγοράς καταδεικνύοντας ότι δεν έχουν εκσυγχρονιστεί, και δεν είναι  έτοιμες να δηλώσουν παρών σε αυτόν τον τρόπο πωλήσεων που κατακτά την παγκόσμια αγορά. Εάν αξιολογηθεί ότι μπορεί εξ ανάγκης να δραστηριοποιηθούν όπως έγινε στην περίοδο της «καραντίνας» τότε είναι προφανές ότι δε θα μπορέσουν να σταθούν και να συνεχίσουν την δραστηριότητά τους σε αντίθεση με όσες μπορούν να ενεργοποιηθούν στις on line παραγγελίες.

Σύμφωνα με την εξαμηνιαία έρευνα του ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ σε πανελλαδικό δείγμα επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου, μόλις το 20,4% των εταιρειών απαντά ότι έχει τη δυνατότητα online παραγγελιών. Αντίθετα, το 79% απαντά ότι δεν διαθέτει αυτή την επιλογή. Σύμφωνα με την ΕΣΕΕ το εύρημα της έρευνας  δεν προκαλεί εντύπωση, ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη η πυκνότητα των εξελίξεων και ο αιφνιδιασμός της αγοράς από το μέγεθος των επιπτώσεων, σε συνδυασμό με την έλλειψη κινήτρων και το δισταγμό των πολλών επιχειρηματιών να επενδύσουν σε νέες τεχνολογίες”, ενώ και  “η αποεπένδυση, που παρατηρήθηκε στο λιανικό εμπόριο, σίγουρα αποτελεί ένα ακόμη εμπόδιο στην προσπάθεια αναβάθμισης των ψηφιακών δυνατοτήτων των επιχειρήσεων του κλάδου”.

Επίσης, σύμφωνα με την έρευνα, η οποία επιχειρεί μια πρώτη αποτίμηση των επιπτώσεων της κρίσης του COVID 19, για τη συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων (σχεδόν οι 9 στις 10) ο κύκλος εργασιών του 2020 θα είναι χαμηλότερος σε σύγκριση με την περυσινή χρονιά (2019), λόγω της πανδημίας.

Ο μέσος όρος πτώσης του κύκλου εργασιών, για όσες επιχειρήσεις ότι θα έχουν μικρότερες πωλήσεις φέτος συγκριτικά με πέρυσι, διαμορφώνεται σε 50%.

Ωστόσο, από την έρευνα καταγραφής των “λουκέτων” που πραγματοποιεί τα τελευταία 10 χρόνια το ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ, φαίνεται ότι η επιχειρηματικότητα προς το παρόν αντέχει παρά τα όποια περιοριστικά μέτρα έχουν επιβληθεί.

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics