Αυξάνεται η ασφαλιστική απάτη και το 2018 ανήλθε σε 7,9 εκατ ευρώ

Πρόβλημα ισχυρό για τις ασφαλιστικές εταιρείες, παραμένει η «ασφαλιστική απάτη» που ως φαινόμενο υπάρχει και όσο ερευνάται τόσο πιο πολύ εντοπίζεται. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα αποτελεί μια «αχαρτογράφητη» υπόθεση που χρεώνει ψευδώς τις εταιρείες και αντλεί κεφάλαια σε τεχνολογία για την καταπολέμησή της.

Από έρευνα της ΕΑΕΕ που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκύπτει ότι η αύξηση της έρευνας όπου σύμφωνα με τις δηλώσεις των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων – Μελών, αυξήθηκαν κατά 10% και από 10.773 έρευνες το 2017 ανήλθαν σε 11.806 το 2018. Διαπιστώθηκε αύξηση κατά 31% των εξακριβωμένων περιπτώσεων απάτης (από 4.485 περιπτώσεις το 2017 σε 5.886 το 2018).

Ταυτόχρονα η οικονομική διάσταση των εξακριβωμένων απατηλών απαιτήσεων αποζημίωσης αυξήθηκε κατά 37% κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου (από 5,8 εκατ. € το 2017 σε 7,9 εκατ. € το 2018).

Δείτε παρακάτω την έρευνα:

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics