Αγγλική Ορολογία και Διαχείριση Αιτιάσεων από το ΕΙΑΣ

Δύο νέα σεμινάρια οργανώνει το Ε.Ι.Α.Σ. για την Αγγλική Ορολογία και για την Διαχείριση των Αιτιάσεων.

Δύο νέα σεμινάρια οργανώνει το Ε.Ι.Α.Σ. Το πρώτο για την Αγγλική Ορολογία και το δεύτερο για την Διαχείριση των Αιτιάσεων.  

Διαβάστε την αναλυτική ανακίνωση και το πρόγραμμα του κάθε σεμιναρίου.

Αγγλική Ορολογία

Διαχείριση Αιτιάσεων

 

 

© INSURANCE EEA 2024. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics