Αισιοδοξία παραγωγής από το +3,1% στο 5 μηνο

Θετικά σημάδια αποτυπώνει η παραγωγή από τις αρχές του έτους έως και τον Μάιο με τις Ασφαλίσεις Ζημίων να καταγράφουν αύξηση +6,9% και τις Ασφαλίσεις Ζωής κάθοδο -0,8% με ενδείξεις όμως ανόδου που δημιουργούν αισιοδοξία για τη συνέχεια.

Θετικά σημάδια αποτυπώνει η παραγωγή από τις αρχές του έτους έως και τον Μάιο με τις Ασφαλίσεις Ζημίων να καταγράφουν αύξηση +6,9% και τις Ασφαλίσεις Ζωής κάθοδο -0,8% με ενδείξεις όμως ανόδου που δημιουργούν αισιοδοξία για τη συνέχεια. Αναλυτικά η παραγωγή του 5μηνου δίνεται σε έρευνα της ΕΑΕΕ, η οποία στο σύνολό της έχει ως εξής: http://www.eaee.gr/cms/sites/default/files/oikmel-premium5months2018gr.pdfΜε
 
 

© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics