Αλλαγές στο Δ.Σ της Ευρωπαϊκής Πίστης -Από την Allianz SE ο νέος πρόεδρος του και δύο μέλη

 

Η Εταιρία ”ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.” σύμφωνα με την νομοθετική της υποχρέωση γνωστοποίησε  την εκλογή τριών μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών.

Συγκεκριμένα, οι κ.κ. Στέφανος Βερζοβίτης και Γεώργιος Κωνσταντινίδης, υπέβαλαν την παραίτηση τους από μέλη του Δ.Σ. την Τετάρτη 27 Ιουλίου του 2022 ενώ ο κύριος Keith Morris υπέβαλε την παραίτηση του από μέλος του Δ.Σ. την Παρασκευή 29 Ιουλίου του 2022.

Τα νέα στελέχη που εισέρχονται είναι : ο κ. Avais Karmali, υπεύθυνος Business Division της Allianz στην Δυτικό-Ανατολική Ευρώπη ως νέος (προσωρινός) Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος) της Ευρωπαϊκής Πίστης.

Μαζί του στο νέο Δ.Σ. εισέρχονται ως προσωρινά μη εκτελεστικά μέλη έως την πρώτη προσεχή Συνέλευση των Μετόχων και οι:

 • Christoph Plein, Régional Chief Investments Officer (CIO) Allianz &
 • Bettina Claudia Dietsche, Chief Operating and People Officer Allianz

Ειδικότερα σύμφωνα με την ανακοίνωση στο Χρηματιστήριο Αθηνών:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας που συνεδρίασε την Παρασκευή 5 Αυγούστου 2022, έκανε ομόφωνα δεκτές τις ανωτέρω παραιτήσεις των ως άνω Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και έκανε εκτενή αναφορά στους κ.κ. Στέφανο  Βερζοβίτη, Κeith Morris και Γεώργιο  Κωνσταντινίδη  για τη μέχρι σήμερα σημαντική συμβολή τους στα εταιρικά θέματα και την ανάπτυξη της Εταιρίας, εκφράζοντας τις ευχαριστίες όλου του Διοικητικού Συμβουλίου, για όσα έως σήμερα έχουν προσφέρει στην Εταιρία.

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης, Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, η οποία εφάρμοσε τα προκαθορισμένα κριτήρια σύμφωνα με την Πολιτική Ελέγχου Καταλληλότητας Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας, αποφάσισε ομόφωνα, την εκλογή των κ.κ. Αvais Karmali του Agil Hussein Mohomedali και της Nazneen,  Christoph Plein του Hartmut και της Ursula και Bettina Claudia Dietsche του Manfred  και της  Elfriede, ως νέα Προσωρινά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων  Μελών  του Διοικητικού Συμβουλίου και έως την πρώτη προσεχή Συνέλευση των Μετόχων, ως μη Ανεξάρτητα Μέλη. Ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος, αφού καλωσόρισαν τα νέα μέλη, τα συνεχάρησαν για την εκλογή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας και τους ευχήθηκαν καλή επιτυχία στο έργο τους.

Κατόπιν αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας συγκροτήθηκε εκ νέου σε σώμα ως εξής:

 1. Avais Karmali, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
 2. Γεώργιος Διαμαντόπουλος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
 3. Χρήστος Γεωργακόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
 4. Νικόλαος Χαλκιόπουλος, Εκτελεστικό Μέλος
 5. Ελένη Ανδρεαδάκη, Μη Εκτελεστικό – Ανεξάρτητο Μέλος
 6. Χριστίνα Παπανικολοπούλου, Μη Εκτελεστικό – Ανεξάρτητο Μέλος
 7. Παναγιώτης Βρουστούτης, Μη Εκτελεστικό – Ανεξάρτητο Μέλος
 8. Christoph Plein, Μη Εκτελεστικό Μέλος
 9. Bettina Claudia Dietsche, Μη εκτελεστικό Μέλος
© INSURANCE EEA 2022. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics