Άλλαξε χέρια η θυγατρική της ERGO στην Τουρκία

Συνεχίζεται  η στρατηγική αναδιάρθρωσης της ERGO σε παγκόσμιο επίπεδο με στόχο την βελτιστοποίηση του χαρτοφυλακίου της. Στο πλαίσιο αυτό αποφασίστηκε και η πώληση της θυγατρικής της στην Τουρκία. Η πώληση της εταιρείας έγινε στην Talanx,  και μέσω αυτής η ERGO προχωρεί ένα ακόμη βήμα στη βελτίωση του διεθνούς της χαρτοφυλακίου. Η συμφωνία μεταξύ των μερών βρίσκεται σε διαδικασία έγκρισης.

Σύμφωνα με αυτή η Talanx αποκτά το 100% των μετοχών της ERGO Ζημιών στην Τουρκία και αναλαμβάνει πλήρως την εταιρεία ενώ η νέα ιδιοκτησία δεν θίγει τις υποχρεώσεις απέναντι στους υφιστάμενους πελάτες της ERGO.

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics