Ανάκαμψη της Ευρωπαϊκής ιδιωτικής ασφάλισης

Ανακάμπτει, σε μια πρώτη προσέγγιση, η  ευρωπαϊκή ασφαλιστική αγορά το 2021 καθώς η επαναλειτουργία των αγορών σε κανονικό ρυθμό έδωσε ώθηση στην παραγωγή ασφαλίστρων.

Το στοιχείο αυτό προκύπτει από  ανακοίνωση της Insurance Europe στην οποία μεταξύ άλλων φαίνεται ότι  η παραγωγή ασφάλιστρων αυξήθηκε πέρα από τα προ πανδημίας επίπεδα στις περισσότερες από τις 27 αγορές που περιλαμβάνονται στη νέα έκθεση της Insurance Europe.

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις σημειώθηκαν στις ασφάλειες ζωής, αλλά πολλές αγορές κατέγραψαν επίσης ανάπτυξη στην υγεία και στα ασφάλιστρα περιουσίας και ατυχημάτων.

Η σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα έφερε μαζί της υψηλότερες αξιώσεις σε ορισμένες χώρες, αν και όχι παντού και όχι σε όλους τους τομείς δραστηριότητας. Οι αξιώσεις από ασφάλειες υγείας και περιουσίας γενικά αυξήθηκαν, ενώ τα στοιχεία για τα επιδόματα ζωής που καταβλήθηκαν και τις απαιτήσεις για αυτοκίνητα ήταν πιο μικτά.

ΕΔΩ η έκθεση “European insurance: Preliminary figures 2021”.

© INSURANCE EEA 2024. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics