Ανακοίνωση από το ΕΕΑ για την εξυπηρέτηση των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών-μελών του

Αγαπητά Μέλη,

Η Διοικητική Επιτροπή, με γνώμονα την προστασία του κοινωνικού συνόλου, των εργαζομένων του φορέα και των μελών του, αποφάσισε τη λήψη μέτρων πρόληψης για την αποφυγή της μετάδοσης του κορονοϊού.

Ειδικότερα, από 16/3/2020 έως 27/3/2020, με δυνατότητα παράτασης της εν λόγω προθεσμίας εφόσον κριθεί αναγκαίο, το Επιμελητήριο δεν θα εξυπηρετεί το κοινό με φυσική παρουσία, παρά μόνο τηλεφωνικά και διαδικτυακά.

Μπορείτε να εξυπηρετείστε, άμεσα, υποβάλλοντας το αίτημά σας, μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο και στον ιστότοπο του Γ.Ε.ΜΗ. για θέματα εταιρειών.

Στην οθόνη οδηγιών υπάρχουν οι εξής διαθέσιμες επιλογές:

 

 

Για την Υ.Μ.Σ.  μπορείτε να απευθύνετε τα αιτήματά σας, εφόσον υπάρχουν θέματα που άπτονται διευκρινίσεων στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:

 

[email protected]       τηλ.: 210 3380247

 

Για θέματα μητρώου και Γ.Ε.ΜΗ στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:

 

[email protected]                      τηλ.: 210 3380200 (επιλογές 1 και 2)

 

Για θέματα σύστασης – τροποποίησης ασφαλιστικών ή μεσιτικών εταιρειών:

 

[email protected]                       τηλ.: 210 3380244

 

Για το τμήμα επαγγελματικών θεμάτων:

[email protected]                         τηλ.: 210 3380216

 

Για θέματα μηχανογράφησης απευθυνθείτε στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

 

[email protected]

[email protected]

 

Στοιχεία επικοινωνίας για παρατηρήσεις ή παράπονα σχετικά με την εξυπηρέτηση του Ε.Ε.Α. Στις περιπτώσεις ηλεκτρονικών μηνυμάτων με αίτημα ή παράπονό σας παρακαλούμε να αναφέρετε το ΑΦΜ και την επωνυμία της επιχείρησής σας και ως δυνατόν τον Αριθμό Γενικού Μητρώου

[email protected] , [email protected] , [email protected]

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics