Ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας της City Insurance Ρουμανίας. Tι θα γίνει με τα χιλιάδες ασφαλισμένα αυτοκίνητα στην Ελλάδα

Εν αναμονή των κινήσεων των αρμοδίων για την διαχείριση των περιστατικών και την προστασία των χιλιάδων ασφαλισμένων της CITY στην Ελλάδα βρίσκεται η αγορά ιδιωτικής ασφάλισης. Μετά από την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της City Insurance στην Ρουμανία την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου με σχετική απόφαση της Αρχής Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας (ΑSF) πυροδοτήθηκε ανησυχία και δημιουργήθηκε αναστάτωση  καθώς η απόφαση σαφώς και επηρεάζει τα ασφαλισμένα αυτοκίνητα στην Ελλάδα αφού η εταιρία δραστηριοποιείται στην χώρα με καθεστώς Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών (ΕΠΥ). Κατά πληροφορίες από τη προηγούμενη εβδομάδα είχε παρατηρηθεί κάποια αρρυθμία η οποία όμως αμβλύνθηκε διότι οι πληροφορίες περί ενδιαφέροντος επιχειρηματικού σχήματος να τοποθετηθεί με κεφάλια στην εταιρεία δημιουργούσαν την εντύπωση ότι θα ξεπεραστεί ο σκόπελος. Ωστόσο αυτό δεν ευδοκίμησε οπότε και ήλθαν οι επίσημες ανακοινώσεις. Η είδηση για την ανάκληση της άδειας της εταιρείας σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Ρουμανία μπορεί να αφορά θα επηρεάσει κοντά στα τρία εκατομμύρια ασφαλισμένα αυτοκίνητα καθώς ήταν κορυφαία εταιρία στην ασφάλιση αυτοκινήτων στην τοπική ασφαλιστική αγορά.  Να αναφέρουμε ότι η ανακοίνωση της Ρουμανικής Αρχής Χρηματοοικονομικής Εποπτείας (A.S.F.) προσδιορίζει ότι:  «δεδομένου του γεγονότος ότι δεν υπάρχουν έγγραφα στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο η Societatea de Asigurare -Reasigurare City Insurance S.A. θα κατέχει μόνιμα επιλέξιμα ίδια κεφάλαια για την κάλυψη της κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητας (SCR) και της ελάχιστης κεφαλαιακής απαίτησης (MCR), καθώς και την έλλειψη επιλέξιμων βασικών ιδίων κεφαλαίων για την κάλυψη του απόλυτου ορίου MCR, την υπολογισμένη αξία SCR και την υπολογισμένη αξία MCR , σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου η A.S.F. αποφάσισε ότι το Σχέδιο Βραχυπρόθεσμης Χρηματοδότησης και το Σχέδιο Ανάκαμψης είναι σαφώς ανεπαρκή και δεν διασφαλίζουν την αποκατάσταση της οικονομικής κατάστασης της εταιρείας και, αφενός, η φερεγγυότητα της εταιρείας επιδεινώνεται συνεχώς και, αφετέρου , η εταιρεία είναι σαφώς αφερέγγυα. Κατά συνέπεια, για την προστασία των ασφαλισμένων, το A.S.F. αποφασίζει την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της Ασφαλιστικής-Αντασφαλιστικής Εταιρείας City Insurance S.A».

ΔΕΙΤΕ την ανακοίνωση της ΑSF Ρουμανίας.

© INSURANCE EEA 2021. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics