Ανανέωση αδειών ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

Ενημερώνουμε τους διαμεσολαβούντες - μέλη του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου της Αθήνας ότι σε περίπτωση που η άδεια άσκησης επαγγέλματός τους έχει λήξει, θα πρέπει να προσέλθουν στα γραφεία του ΕΕΑ (Πανεπιστημίου 44)

Ενημερώνουμε τους διαμεσολαβούντες – μέλη του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου της Αθήνας ότι σε περίπτωση που η άδεια άσκησης επαγγέλματός τους έχει λήξει, θα πρέπει να προσέλθουν στα γραφεία του ΕΕΑ (Πανεπιστημίου 44) και να συμπληρώσουν:

1. Την Αίτηση Ανανέωσης της ταυτότητας (άδειας). Η εν λόγω αίτηση χορηγείται προτυπωμένη κατά την εξυπηρέτηση του ενδιαφερόμενου.

 2. Την Υπεύθυνη Δήλωση (όπως παρατίθεται, βλ. Σχετικά Αρχεία)

 

Η παραλαβή γίνεται: 

 

– ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ: Με ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ, εφόσον πρόκειται για Έλληνα πολίτη ή πολίτη κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης  ή κράτους – μέλους του Ε.Ο.Χ.. Η φωτογράφιση του ενδιαφερόμενου μπορεί να γίνει απευθείας στα γκισέ του ΕΕΑ.

 – ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΟ: Έπειτα από προσκόμιση εξουσιοδότησης θεωρημένης για το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή και μία (1) Φωτογραφία για την ταυτότητα σε ψηφιακό μέσο (σε format αρχείου εικόνας και όχι σε αρχείο PDF).  

Θυμίζουμε πως σύμφωνα με την πρόσφατη υπουργική απόφαση 78030/30.12.14, το κόστος της ετήσιας συνδρομής στο ΕΕΑ για το 2015 διαμορφώνεται στα 20,48 ευρώ. Εάν υπάρχουν οφειλές για τα δύο προηγούμενα έτη, το κόστος της συνδρομής είναι 40 ευρώ ανά έτος, όπως ίσχυε πριν από την προαναφερθείσα απόφαση. Το κόστος έκδοσης της επαγγελματικής ταυτότητας (άδειας) είναι 10 ευρώ.

Σχετικά Αρχεία

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics