Αναρτήθηκαν τα ειδοποιητήρια πληρωμής εισφορών Ιουνίου Μη Μισθωτών

Αναρτήθηκαν οι εισφορές Ιουνίου 2018 των Αγροτών, Αυτοαπασχολούμενων και Ελεύθερων Επαγγελματιών.

Αναρτήθηκαν οι εισφορές Ιουνίου 2018 των Αγροτών, Αυτοαπασχολούμενων και Ελεύθερων Επαγγελματιών. 

Οι ασφαλισμένοι μπορούν να επισκεφθούν τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΕΦΚΑ προκειμένου να πληροφορηθούν αναλυτικά την εισφορά τους, να αντλήσουν την ταυτότητα πληρωμής ή να εκτυπώσουν το ειδοποιητήριο πληρωμής δεδομένου ότι δεν θα πραγματοποιηθεί ταχυδρομική αποστολή.

 
Αξίζει να σημειωθεί ότι δύο ημέρες πριν, στις 30 Ιουλίου, ο ΕΦΚΑ είχε ανακοινώσει παράταση,  έως την Παρασκευή, 10 Αυγούστου 2018, της προθεσμίας καταβολής των εισφορών Ιουνίου για τους Μη Μισθωτούς ασφαλισμένους, καθώς και παράταση – μέχρι την ίδια ημερομηνία- της προθεσμίας καταβολής της τρίτης δόσης εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εισφορών έτους 2017 των Μη Μισθωτών ασφαλισμένων. 

© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics