Ανασφάλιστα και με ανεξόφλητα τέλη χιλιάδες οχήματα

Του Γιάννη Βερμισσώ


Παραμένει σε έξαρση η παραβατικότητα που περιβάλλει το «αυτοκίνητο»  η οποία και εκτείνεται όχι μόνο στα ανασφάλιστα αλλά και στα απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας , γεγονός που προβληματίζει στα επίπεδα και της ασφάλειας και των φορολογικών εσόδων.

Το θέμα λαμβάνει επικίνδυνες διαστάσεις καθώς, κατά πληροφορίες, αυξάνονται από τον περασμένο χρόνο τα ανασφάλιστα αντίθετα από το αναμενόμενο που ήταν να μειώνονται έως και να εξαλειφθούν καθώς πλέον υπάρχει ηλεκτρονικό σύστημα διασταύρωσης οπότε και ο εντοπισμό τους θεωρητικώς είναι εύκολος. Σε μια πρόχειρη εκτίμηση φαίνεται ότι περισσότερα από 60 χιλιάδες οχήματα που είχαν ασφαλιστεί «πέρασαν» ξανά στην κατηγορία των ανασφάλιστων. Ταυτόχρονα υπάρχουν και κάποια που φαίνεται ότι δεν ασφαλίστηκαν και φυσικά χρεώθηκαν και τις ειδοποιήσεις και τα πρόστιμα. Οι αρμόδιοι δε μπορούν να ερμηνεύσουν το φαινόμενο και ανησυχούν καθώς τα ανασφάλιστα αποτελούν ένα εκρηκτικό φαινόμενο με τραγικές συνέπειες σε περιπτώσεις ατυχήματος. Η διόγκωση των αριθμών έχει συζητηθεί και αναζητείται άμεση λύση. Η εκτίμηση ότι αυτοί που δεν ασφαλίζονται έχουν οικονομική δυσχέρεια είναι αυτή που κυριαρχεί και συνδυάζεται με το άλλο φαινόμενο της αδυναμίας πληρωμής τελών κυκλοφορίας. Οι δημοσιογραφικές πληροφορίες μιλούν για καθυστερήσεις στην αποπληρωμή τελών κάτι που σηματοδοτεί και υψηλό πρόστιμο. Η επιλογή αυτή από κάποιους πολίτες μπορεί να αποδοθεί επίσης σε οικονομική δυσχέρεια η οποία συνδυάζεται και με άλλα πολλαπλά χρέη. Πάντως κατά τις πληροφορίες, εκατοντάδες χιλιάδες οχήματα ( κοντά στις 500 χιλιάδες) φαίνονται με ανεξόφλητα τέλη κυκλοφορίας. Να σημειωθεί ότι υπάρχουν και περιπτώσεις που εντοπίστηκαν ανεξόφλητα τέλη παλαιών ετών αλλά οι ιδιοκτήτες τους ισχυρίζονται ότι τα έχουν πληρώσει. Εν κατακλείδι τόσο η ασφάλιση όσο και τα τέλη κυκλοφορίας αποτελούν πρόβλημα που χρήζει άμεση αντιμετώπιση και αναμένονται σχετικές ενέργειες από την ΑΑΔΕ η οποία από το παρελθόν βρίσκεται σε ανοικτό διάλογο με την ασφαλιστική αγορά.

© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics