Ανατρεπτικές εξελίξεις στα κανάλια διανομής

Χρόνια τώρα, το bancassurance, ως κανάλι διανομής επιχειρεί την είσοδό του στην αγορά ιδιωτικής ασφάλισης. Η πρόθεση αυτή που σαφώς διευρύνει τις τραπεζικές εργασίες σε ένα συναφή τομέα του χρηματοπιστωτικού συστήματος ξεκίνησε να υλοποιείται ...

Του Γιάννη Βερμισσώ

Χρόνια τώρα, το bancassurance, ως κανάλι διανομής επιχειρεί  την είσοδό του στην αγορά ιδιωτικής ασφάλισης. Η πρόθεση αυτή που σαφώς διευρύνει τις τραπεζικές εργασίες σε ένα συναφή τομέα του χρηματοπιστωτικού συστήματος ξεκίνησε να υλοποιείται προκαλώντας εντάσεις στην αγορά ιδιωτικής ασφάλισης.

 Οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές  πολλές φορές και σε όλη τη χώρα,  ξεσηκώθηκαν, διαμαρτυρήθηκαν, συσπειρώθηκαν απέναντι σε πρακτικές τραπεζών που ξεπερνούσαν κάποια «όρια» με στόχο να αντλήσουν  πελάτες από τα παραδοσιακά κανάλια διανομής. 

Φυσικά οι διαμαρτυρίες δεν αφορούσαν την απαγόρευση της «τραπεζοασφαλιστικής» αλλά τον τρόπο με τον οποίο γίνονταν αυτό, που κάποιες φορές άγγιζε – κατά τα καταγγελλόμενα –  περιοχές αθέμιτου ανταγωνισμού και κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης.

Οι σχετικές «φωνές» είχαν φθάσει και στην εποπτική αρχή και κάποιες φορές ίσως να έγιναν αναφορές και στηδικαιοσύνη να παρέμβει και να διαπιστώσεις τις ακριβώς συμβαίνει.

Εν μέσω αυτής της διαμαρτυρίας τo  bancassurance  βέβαια συνέχισε να εξελίσσεται και να λαμβάνει το δικό του χώρο.

Ωστόσο, επί σειρά ετών έδειχνε σχετική αδυναμία να αναπτυχθεί στην ελληνική αγορά ιδιωτικής ασφάλισης, η οποία βέβαια ίσως να συναρτάται από τη γενικότερη εγχώρια εξέλιξη του κλάδου.

Αυτή η ισχνή διείσδυση ήταν και ο λόγος που οι διαμαρτυρίες δεν απόκτησαν  καθημερινή παρουσία και η ανησυχία που διατυπωνόταν δεν έμοιαζε τόσο απειλητική.

Όμως τα πράγματα ίσως να αλλάζουν. Τα τελευταία στοιχεία για τις ασφαλίζεις Ζωής δείχνουν ότι το bancassurance αρχίζει να αυξάνει ρυθμό ανάπτυξης σε αυτόν τον μεγάλης σημασίας ασφαλιστικό τομέα (όπως φαίνεται και από τη σχετική έρευνα της ΕΑΕΕ) . 

Τι σημαίνει η τροπή αυτή; Τι έρχεται;  Που θα φθάσει; Τα ερωτήματα είναι σημαντικά για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση η οποία έχει πλέον απέναντί της έναν ανταγωνιστή που μεγαλώνει.

Η οικονομική συγκυρία και όλα όσα συμβαίνουν στην αγορά και την κοινωνία πιθανόν να οδηγούν τους πολίτες σε διαδρομές που σχετίζονται με άλλες παραμέτρους που μέχρι πρότινος δεν αποτελούσαν λόγο για την επιλογή του ασφαλιστή.

Η αξιολόγηση των νέων δεδομένων είναι μείζονος σημασίας θέμα για τη συνέχεια και την καλύτερη ισορροπία των καναλιών διανομής στην αγορά ιδιωτικής ασφάλισης.

© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics