Ανατροπές στην προώθηση ασφαλιστικών προϊόντων

Του Γιάννη Βερμισσώ


Οι ανατροπές στις πωλήσεις των ασφαλιστικών προϊόντων είναι μεγάλες και έπονται.

Η διαπίστωση αυτή έρχεται ως συνέχεια των όσων ακούγονται και αφορούν την τεχνολογία, τις νέες μεθόδους  ανάπτυξης εργασιών, την «τεχνητή νοημοσύνη», τις προηγμένες διαδικασίες ενημέρωσης, προσέγγισης των πολιτών-καταναλωτών.

Έτσι, οι  προβλέψεις για την εξέλιξη της ιδιωτικής ασφάλισης χαρακτηρίζονται θετικές ενώ για τις διαδικασίες πώλησης είναι «ανατρεπτικές». Θα προχωρήσει ο κλάδος αλλά οι άνθρωποί του πώς θα συμπορευθούν σε αυτή την πρόοδο;

Το έως σήμερα μοντέλο, των πωλήσεων δείχνει να ξεπερνιέται, να αλλάζει και να έρχεται στην θέση του ένα άλλο.

Άνθρωποι και οι θεσμοί οφείλουν να σταθούν σε αυτή την διαφαινόμενη μεταβολή.

Οι άνθρωποι για να μπορέσουν να προσαρμοστούν και οι θεσμοί για να συμβάλλουν στην ομαλή ένταξη της επαγγελματικής κοινωνίας της ιδιωτικής ασφάλισης στα νέα δεδομένα.

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics