Ανεβαίνει η χρήση του διαδικτύου ανοίγοντας νέους δρόμους στις αγορές και τις πωλήσεις

Όλο και περισσότεροι πολίτες κάνουν χρήση του διαδικτύου με αποτέλεσμα να γίνεται ένα κυρίαρχο στοιχείο στην καθημερινότητα της κοινωνίας. Η εξέλιξη αυτή που επιτείνεται στέλνει σαφές μήνυμα προς τις αγορές και τους παρόχους υπηρεσιών και καταναλωτικών αγαθών για το τι έχουν να διαχειριστούν στο επόμενο διάστημα. Βέβαια σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες η καθημερινή χρήση του Διαδικτύου στη χώρα μας εξακολουθεί να υπολείπεται.  Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το 2020, το 80% των ενηλίκων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ηλικίας 16 έως 74 ετών, έκανε καθημερινή χρήση του Διαδικτύου. Το ποσοστό αυτό αυξήθηκε κατά 15% μέσα σε μία μόλις πενταετία (μεταξύ 2015 και 2020), καθώς το 2015 βρισκόταν στο 65%.

Είναι δε αυξημένο κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες έναντι του 2019 και κατά 29 ολόκληρες μονάδες σε σχέση με μια δεκαετία νωρίτερα: το 2010 μόλις το 51% των Ευρωπαίων χρησιμοποιούσε το Διαδίκτυο σε καθημερινή βάση).

Στην Ελλάδα, το ποσοστό των ενηλίκων, ηλικίας 16 έως 74 ετών, που κάνουν καθημερινή χρήση του Ίντερνετ, έφτασε το 2020 στο 69%, κάτω από τον μέσο όρο της Ε.Ε. Η αύξηση της χρήσης του Διαδικτύου στην Ελλάδα μέσα σε έναν μόλις χρόνο είναι σημαντική, καθώς το αντίστοιχο ποσοστό το 2019 ήταν 61%.

Περιφερειακές ανισότητες
Ωστόσο, όπως δείχνουν τα στοιχεία της επίσημης ευρωπαϊκής στατιστικής Αρχής, δεν κάνουν όλοι οι Έλληνες καθημερινή χρήση του Διαδικτύου στον ίδιο βαθμό. Στην Αττική, το σχετικό ποσοστό φθάνει στο 76%, με το αμέσως υψηλότερο ποσοστό να καταγράφεται στην Κρήτη, όπου το 71% των πολιτών κάνει καθημερινή χρήση.

Το αντίστοιχο ποσοστό στην Κεντρική Μακεδονία είναι 66%, όπως και στην Ήπειρο, στη Δυτική Μακεδονία και την Ανατολική Μακεδονία-Θράκη. Στην Πελοπόννησο πέφτει στο 61%, όπως και στη Δυτική Ελλάδα, τη Θεσσαλία, αλλά και στη Στερεά Ελλάδα.

Υπολείπονται οι αγροτικές περιοχές
Συνολικά στην Ευρώπη, τα υψηλότερα ποσοστά ενηλίκων, που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο κάθε μέρα, καταγράφηκαν μεταξύ των ανθρώπων που ζουν στις πόλεις και όχι στις αγροτικές περιοχές. Το υψηλότερο ποσοστό ενηλίκων, που κάνουν καθημερινή χρήση του Διαδικτύου, καταγράφηκε στο Ελσίνκι- Uusimaa της Φινλανδίας (96%).

Ακολουθεί από κοντά η περιφέρεια Hovedstaden στη Δανία, η Στοκχόλμη στη Σουηδία (αμφότερες με 95%) και άλλες δύο περιοχές στη Δανία: το Syddanmark και το Midtjylland (και οι δύο με 94%).

Στον αντίποδα, το χαμηλότερο ποσοστό ενηλίκων, που κάνουν καθημερινή χρήση του Διαδικτύου στην Ε.Ε., καταγράφηκε το 2020 στο Severozapaden στη Βουλγαρία (53%). Ακολουθεί η περιοχή Nord-Est στη Ρουμανία (55%) και τρεις άλλες περιοχές στη Βουλγαρία: Severen tsentralen (επίσης 55%), Yugoiztochen και Yuzhen tsentralen (αμφότερες 56%).

© INSURANCE EEA 2021. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics