Ανοικτή γραμμή επικοινωνίας ΠΣΣΑΣ με τα μέλη του

Γραμμή επικοινωνίας με τα μέλη του εγκαινιάζει από σήμερα ο ΠΣΣΑΣ προκειμένου να απαντηθούν ερωτήματα να δοθούν διευκρινήσεις και να στηριχθεί η μετάβαση στη νέα εποχή που δημιουργεί η IDD και η νέα νομοθεσία για την ιδιωτική ασφάλιση. Ο Σύνδεσμος μέσω ειδικών θα απαντήσει σε ότι ενδιαφέρει τα μέλη του και θα δώσει κάθε πληροφόρηση που χρειάζεται. Θα αποσταλεί και σχετική επιστολή ενημέρωσης ώστε να υπάρξει συμμετοχή και συμβολή όλων των μελών σε αυτή την διαδικασία επικοινωνίας όπου η συλλογικότητα παίζει σημαντικό ρόλο στην επίτευξη της ενιαίας μετάβασης των μελών στο περιβάλλον της IDD.

© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics