Ανοδικά με πρωτιά στα ανεξάρτητα δίκτυα η Νομική Προστασία

Ανοδικά κινήθηκε η παραγωγή Νομικής Προστασίας το 2017 και ανήλθε το 2017 στα 37,1 εκατ. ευρώ καταγράφοντας αύξηση 1,9% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Μερίδιο του λέοντος στην παραγωγή με 79,1% έχουν τα ανεξάρτητα δίκτυα και ακολουθούν τα ιδιόκτητα...

Ανοδικά κινήθηκε η παραγωγή Νομικής Προστασίας το 2017 και ανήλθε το 2017 στα 37,1 εκατ. ευρώ καταγράφοντας αύξηση 1,9% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Μερίδιο του λέοντος στην παραγωγή με 79,1% έχουν τα ανεξάρτητα δίκτυα και ακολουθούν τα ιδιόκτητα με 14% το B-A με 0,9% και οι απευθείας πωλήσεις με 6%.  Αυτό καταγράφεται σε μελέτη της ΕΑΕΕ.

Δείτε σχετικά παρακάτω: 

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics