Ανοίγεται νέα αγορά ασφάλισης στην Αθήνα λόγω Airbnb

Στοιχεία για την διάρθρωση του Airbnb στην Αθήνα δείχνουν ότι έχει δημιουργηθεί μια νέα ευρεία αγορά η οποία έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες και ανάγκες όσον αφορά την ασφάλιση. Η συγκέντρωση που εμφανίζεται μάλιστα (σε λιγότερα χέρια) αποτελεί μια ευκαιρία να πλησιαστεί και να αποτελέσει βάση ανάπτυξης ασφαλιστικών εργασιών.

Ο Κώστας Κιάμος, γραμματέας του Συνδέσμου Εταιρειών Βραχυχρόνιων Μισθώσεων, μίλησε στην εκπομπή «Συνδέσεις» της ΕΡΤ, σχετικά με τις βραχυχρόνιες μισθώσεις και την στροφή που παρατηρείται στο να έχουμε λιγότερους μεμονωμένους ιδιοκτήτες που διαχειρίζονται το ακίνητό τους και περισσότερους οι οποίοι έχουν πολλαπλά ακίνητα

Σχετικά με τις βραχυχρόνιες μισθώσεις γενικότερα το 2019 και συγκεκριμένα στην Αθήνα, το ποσοστό ανέρχεται στο 42%, ποσοστό που το 2023 έπεσε στο 30% πανελλαδικά.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το ποσοστό των ιδιοκτητών οι οποίοι έχουν στην κατοχή τους περισσότερα από 2 καταλύματα. Το ποσοστό αυτό ανέβηκε στο 22% το 2023, σε σχέση με το 2019 που ήταν 15%.

Το καλοκαίρι του 2022 οι περιοχές με τις περισσότερες βραχυχρόνιες μισθώσεις στο κέντρο της Αθήνας ήταν το Εμπορικό Τρίγωνο, το Κουκάκι, ο Νέος Κόσμος ή Νεάπολη και τα Εξάρχεια.

Ακόμη, όσον αφορά τις ενεργές μισθώσεις το 2022 ήταν λίγες παραπάνω από 8.000, ενώ αυτή τη στιγμή, το πρώτο τρίμηνο του 2023 ξεπερνούν τις 11.000.

Σχετικά με την στροφή στο να έχουμε λιγότερους μεμονωμένους ιδιοκτήτες που διαχειρίζονται το ακίνητό τους και περισσότερους οι οποίοι έχουν πολλαπλά ακίνητα, σχολίασε ο Κώστας Κιάμος. «Αυτό έχει συμβεί για δύο λόγους», τόνισε.

«Ο ένας λόγος είναι ότι ήδη από το 2019, δηλαδή λίγο πριν την κρίση του covid, είχε σημαντική επίπτωση στις βραχυχρόνιες μισθώσεις λόγω έλλειψης τουριστών, πολλοί ήταν αυτοί που έφυγαν από τη βραχυχρόνια μίσθωση, ενώ δηλαδή είχαν επενδύσει σημαντικά κεφάλαια να ετοιμάσουν τα ακίνητά τους για να μπορέσουν να τα εκμεταλλευτούν στη βραχυχρόνια μίσθωση, συνειδητοποίησαν ότι καμιά φορά ίσως ή νούμερα, δεν βγαίνουν ή είναι πολύ η δουλειά για να αξίζει τον κόπο να κάνει κανείς αυτή τη δραστηριότητα, οπότε σιγά σιγά απομακρύνθηκε.

Για αυτό φτάσαμε το 2022 να έχουν απομακρυνθεί σχεδόν 4.000 ακίνητα. Μιλώντας για το κέντρο της Αθήνας είμαστε λίγο πριν από το τελευταίο peak, δηλαδή λίγο πριν την τελευταία χρονιά, το 18. Είμαστε λίγο κάτω από τις 12.000. Ήμασταν τότε κοντά στις 12.000.

Αυτό είναι και τα μεγέθη της Αθήνας που άμα κάτσει κανείς και λίγο και τα συγκρίνει όχι απλά με το σύνολο των κατοικιών στην Αθήνα, μόνο το Κουκάκι να πάρει, είναι ένα πάρα πάρα πάρα πολύ μικρό ποσοστό των κατοικιών που υπάρχουν», ανέφερε.

Σχετικά με το φορολογικό πλαίσιο που απαιτείται ο κ. Κιάμος είπε μεταξύ άλλων: «Το πλαίσιο που θέλουμε είναι να περάσουμε σε ένα καθεστώς που τα πράγματα θα είναι λίγο πιο επαγγελματικά. Βλέπω μια τάση να καταγράφεται, δηλαδή αυτό που είπαμε και πριν μεμονωμένοι ιδιοκτήτες μειώνονται και πληθαίνουν αυτοί που έχουν πολλαπλά ακίνητα. Ας πούμε ότι έχουν δημιουργηθεί ελεύθεροι επαγγελματίες του κλάδου. Δηλαδή είναι καινούργιο επάγγελμα».

© INSURANCE EEA 2024. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics