«Άνθρωποι & Αριθμοί της Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής Βιομηχανίας 2020-2021» Όλη η ασφαλιστική αγορά σε μία έκδοση

Οι Εκδόσεις Δ. Ρουχωτάς & ΣΙΑ ΟΕ κυκλοφορούν για 29η χρονιά την Ετήσια Έκδοση «Άνθρωποι & Αριθμοί της Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής Βιομηχανίας».

Στις 232 σελίδες της έκδοσης θα βρείτε:

  • Τα παραγωγικά μεγέθη ανά κλάδο ασφάλισης 34 ασφαλιστικών εταιρειών (18 εταιρείες ασφαλίσεων Ζωής και 30 ασφαλίσεων κατά Ζημιών), τα οποία διέθεσαν οι ίδιες οι εταιρείες.
  • Οικονομικά στοιχεία32ασφαλιστικών εταιρειών, τα οποία αντλήθηκαν από τους δημοσιευμένους ισολογισμούς τους.
  • Τον Κύκλο Εργασιών και τα Κέρδη (Ζημιές) προ φόρων107 εταιρειών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, επίσης αντλημένα από τους δημοσιευμένους ισολογισμούς τους.
  • Τα βιογραφικά67επικεφαλής ασφαλιστικών εταιρειών και φορέων ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.
  • 97Μεσίτες Ασφαλίσεων&871Ασφαλιστικούς Πράκτορες, μέλη 25 συλλογικών φορέων ασφαλιστικής διαμεσολάβησης που παρουσιάζονται στην έκδοση (ΕΑΔΕ, ΣΕΜΑ, ΠΟΑΔ, ΕΕΑΕ, ΣΑΔΧ, κ.ά.),
  • 605 στελέχη, από 80 ασφαλιστικές εταιρείες (50 από αυτές δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και 30 στην Κύπρο), μέλη επίσης των Ενώσεων, Συνδέσμων και Ομοσπονδιών της ελληνικής και κυπριακής ασφαλιστικής αγοράς (ΕΑΕΕ, ΣΑΕΚ, Ενώσεις Αναλογιστών, κ.ά.).
  • Τους Εποπτικούς και άλλους φορείς της ασφαλιστικής αγοράς (ΤτΕ, Επικουρικό Κεφάλαιο, Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής, κ.ά).
  • Την πιο πρόσφατη ασφαλιστική νομοθεσία.

Η έκδοση «Άνθρωποι και Αριθμοί της Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής Βιομηχανίας»προσφέρει μια σφαιρική και ολοκληρωμένη εικόνα του ασφαλιστικού κλάδου ως προς τα μεγέθη και την ανθρωπογεωγραφία του και αποτελεί έναν χρηστικό οδηγό επικοινωνίας και ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια των επαγγελματιών του χρηματοοικονομικού και ασφαλιστικού κλάδου, και όχι μόνο.

Για να παραγγείλετε την έκδοση πατήστε εδώ

© INSURANCE EEA 2022. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics