Αποκλειστική Συνεργασία AllianzΕλλάδος και Greenwoods Insurance Brokers στο Marine & Cargo Liability Insurance

Η αποκλειστική αυτή συνεργασία έχει ως γνώμονα την παροχή ασφαλιστικών καλύψεων που συνδυάζουν τόσο την εξειδίκευση όσο και την τεχνογνωσία των δυο εταιρειών στους συγκεκριμένους κλάδους. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν σχεδιαστεί τα παρακάτω νέα εξειδικευμένα προγράμματα Ασφάλισης Επαγγελματικής Ευθύνης:

 

–           Ευθύνης Διεθνούς και Εθνικού Διαμεταφορέα

–           Ευθύνης Διεθνούς Μεταφορέα (CMR)

–           Ευθύνης Αποθηκευτών & Logisticians

–           Λάθη & Παραλείψεις (ως συμπληρωματική κάλυψη)

H Allianz Ελλάδος, παραμένει συνεπής στην εμπορική της στρατηγική με τον κλάδο των Εμπορικών& Βιομηχανικών Κινδύνων να αποτελεί το επίκεντρό της. Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και την εμβέλεια του Ομίλου Allianz, προσφέρει νέα προϊόντα και υπηρεσίεςκαι προχωρά σε συνέργειες με έμπειρους κι εξειδικευμένους συνεργάτες όπως η GreenwoodsInsuranceBrokers, για να ενισχύσει το αποτύπωμά της στον κλάδο αυτό.

H Greenwoods Insurance Brokers, μια εταιρεία με πολυετή εμπειρία στους τομείς διαχείρισης και ανάληψης εξειδικευμένων κινδύνων μεταφορών, προσφέρει λύσεις σε ασφαλιστικές ανάγκες μιας σύγχρονης και συνεχώς αναπτυσσόμενης αγοράς, παρέχοντας στους πελάτες προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.

© INSURANCE EEA 2022. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics