Απώλειες ασφαλισμένων οχημάτων καταγράφει η αγορά

Σύμφωνα με Έρευνα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών, στην οποία συμμετείχαν 30 εταιρίες, τα ασφαλισμένα  οχήματα το 2021 ήταν σχεδόν κατά 100.000 λιγότερα σε σχέση με το 2019.  Αμετάβλητος παρέμεινε ωστόσο από το 2020 στο 2021.

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με την Επετηρίδα του Κλάδου Ασφάλισης Αυτοκινήτων της Ένωσης των Ασφαλιστικών Εταιριών το 2021 το πλήθος των ασφαλισμένων οχημάτων, για την κάλυψη Αστικής Ευθύνης  , όλων των τύπων, ήταν  5.435.017, το 2020 5.546.970 και το 2019  5.529.558.

Σύμφωνα πάντα με την έρευνα  το 2021 ο μέσος όρος στη συχνότητα των ατυχημάτων ήταν 6,27% αυξημένος  σε σχέση το 2020 που ήταν  5,51%.

Το μέσο κόστος ζημιάς στην κάλυψη της αστικής ευθύνης  το 2021 ήταν 1.320 ευρώ  μειωμένο σε σχέση με το 2020 που ήταν 1.382 ευρώ.

Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι στην έρευνα δεν περιλαμβάνονται όλες οι εταιρίες με καθεστώς Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών (ΕΠΥ) που ασφαλίζουν αυτοκίνητα και σύμφωνα με πρόσφατη εκτίμηση της Τράπεζας της Ελλάδος κατέχουν το 13% του συνολικού μεριδίου της αγοράς στην ασφάλιση αστικής ευθύνης οχημάτων.  

© INSURANCE EEA 2023. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics