Αποτελέσματα Εξετάσεων Διαμεσολαβητών

Στις εξετάσεις για τη χορήγηση πιστοποιητικού γνώσεων Επιπέδου Α που διεξήχθησαν στη Θεσσαλονίκη, στις 15 Δεκεμβρίου 2012, με επιτυχία έλαβαν μέρος 1.055 υποψήφιοι (84,80%) εκ των 1.244 που συμμετείχαν συνολικά.

Στις εξετάσεις για τη χορήγηση πιστοποιητικού γνώσεων Επιπέδου Α που διεξήχθησαν στη Θεσσαλονίκη, στις 15 Δεκεμβρίου 2012, με επιτυχία έλαβαν μέρος 1.055 υποψήφιοι (84,80%) εκ των 1.244 που συμμετείχαν συνολικά.

Οι ατομικές πιστοποιήσεις θα σταλούν στους επιτυχόντες μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών στις ταχυδρομικές διευθύνσεις που έχουν δηλώσει στις αιτήσεις συμμετοχής.

Για τυχόν διευκρινίσεις, μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Φωτεινή Σταματιάδου τηλ.: 210-3205054, και στην κα Σοφία Τελάλη τηλ.: 210-3205176, ηλεκτρονική διεύθυνση:[email protected].

Οι κωδικοί των επιτυχόντων βρίσκονται εδώ.

 

© INSURANCE EEA 2024. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics