Αποζημίωση 1.550.000 ευρώ από την NP Ασφαλιστική σε ζημιές φωτοβολταϊκών πάρκων της ΑΤΡΑΞ ΣΥΝ ΠΕ

Ευχαριστήρια επιστολή προς την NP Ασφαλιστική απέστειλε η εταιρεία ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΤΡΑΞ ΣΥΝ ΠΕ.

Τονίζει ότι ευχαριστεί  την εταιρεία ΝΡ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ  για την ταχύτατη αποζημίωση ύψους 1.550.000 ευρώ που καταβλήθησαν συνολικά για τις ζημιές που υπέστησαν τα φωτοβολταϊκά πάρκα της, από την θεομηνία DANIEL.

Η ΝΡ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, αναφέρεται στην επιστολή, απέδειξε εμπράκτως την σημασία της ασφάλισης μετά από μια θεομηνία που έπληξε τον νόμο μας.

Επίσης συμπληρώνει ότι ευχαριστεί την εταιρεία VICE VERSA CONSULTING και τους κκ Νίκο Καραθανάση, Ιναχο Παππά, οι οποίοι έδειξαν επαγγελματισμό και συνέπεια στην διαχείριση των ζημιών της εταιρείας  και συνέβαλαν στο θετικό αποτέλεσμα που επιτεύχθηκε.

© INSURANCE EEA 2024. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics